Soutěž o Apple iPhone 12 Pro a dalších 100 cen!

Tipněte si, kolik .EU domén bude celkově registrováno u WEDOS k 13. 9. 2021 ve 23:59 a vyhrajte.

Vyhrajte iPhone 12 Pro 📱😊

Kupte si hosting nebo .EU doménu se slevou, zašlete nejpřesnější tip do soutěže, a vyhrajte iPhone 12 Pro nebo jednu z dalších 100 cen! Soutěž probíhá od 3. 5. do 31. 8. 2021.

1. cena
Apple iPhone 12 Pro

12. – 24. místo – WEDOS Website Premium na 1 rok ZDARMA

25. – 35. místo – multifunkční nůž od POJISTENI.cz

36. – 55. místo – WEDOS apple energy - (24ks)

56. – 101. místo – WEDOS Website Profi na 1 rok ZDARMA

Jak vyhrát?

1.) Kupte si u WEDOS jakoukoliv hostingovou službu nebo doménu .EU
Soutěž se vztahuje na objednávky uhrazené v období od 3. 5. 2021 do 31. 8. 2021.

2.) Odpovězte (nejpozději do 1. 9. 2021) na soutěžní otázku:

Kolik .EU domén bude celkově registrováno u WEDOS k 13. 9. 2021 ve 23:59?

Tipujte celkový počet aktivních .EU domén, registrovaných u WEDOS.

VÍCE TIPŮ, VĚTŠÍ ŠANCE NA VÝHRU.

Kde a jak hlasovat?

Po zaplacení objednávky obdržíte e-mail s odkazem na tipovací formulář. Tipovat můžete za každou  službu či .EU doménu. Tedy čím více objednávek, tím větší šance na výhru.

Soutěž probíhá od 3. 5. 2021 do 31. 8. 2021

Ceny získají nejsprávněji tipující (v případě shody více tipujících vyhrává dříve tipující).

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS.

Výherce bude vyhlášen do 1. 10. 2021 a výhra mu bude předána nejpozději do 31. 12. 2021.

Zapojte se do soutěže a vyhrajte!

Stačí si koupit u WEDOS hostingovou službu nebo .EU doménu a nejlépe tipovat odpověď na otázku: Kolik .EU domén bude celkově registrováno u WEDOS k 13. 9. 2021 ve 23:59?

Nakupte se slevou a vyhrajte iPhone 12 Pro!

Slevové kupony zadejte v prvním kroku objednávky. Sleva platí na první fakturační období.

dní
hodin
minut
sekund

Nejčastější dotazy:

Ano, můžete. 1 objednávka = 1 tip do soutěže. Tedy čím více objednávek, tím větší šance vyhrát.

Ano, tipovat můžete také za každou prodlouženou hostingovou službu nebo .eu doménu.

Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o 101 cen

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhru (101 cen) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 a společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) odpoví na soutěžní otázku: Kolik .EU domén bude celkově registrováno u WEDOS k 13. 9. 2021 ve 23:59. Do soutěže se započítávají pouze aktivní a aktivní expirované domény .EU.

Zákazníkem Provozovatele WEDOS Internet, a.s. se pro účely této soutěže má na mysli osoba, která v období od 3. května do 31. srpna 2021 objedná a zaplatí novou nebo prodlouží stávající hostingovou službu nebo doménu .EU u společnosti WEDOS Internet, a.s. Do soutěže nejsou zařazeny objednávky příplatkových služeb a registrace či prodloužení ostatních doménových koncovek.

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 3. květa do 31. srpna 2021 uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. za částku vyšší než 100,- Kč a v tomto období pojistné zároveň uhradí.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice, u objednávek WEDOS i případně v jiném státě Evropské unie.

Soutěž probíhá ve dnech od 3. 5. 2021 00:00 do 31. 8. 2021 23:59. Do 1. 9. 2021 23:59 Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku skrze email po uskutečnění objednávky s tipovacím odkazem.

Zadávání správných odpovědí bude přístupné skrze email s tipovacím odkazem od 3. 5. 2021 00:00 do 1. 9. 2021 23:59. Odkaz na zadávání odpovědí je zasílán na příslušný e-mail zákazníka v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

Výherce bude vyhlášen do 1. 10. 2021 a výhra mu bude předána nejpozději 31. 12. 2021. Výherci budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem.

1. místo – Apple iPhone 12 Pro 128 GB (výherce si může zvolit barvu)

2. místo – POJISTENI.cz – Exkluzivní cestovní pojištění All inclusive kamkoli po EU na 14 dnů – Léčebné výlohy: 500 000 000Kč / COVID-19 vč. červených zemí – limit 1 000 000 Kč / kryje preventivní karanténu COVID-19 / územní platnost: Evropa + celé Rusko, Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt, Gruzie / úrazové pojištění / pojištění odpovědnosti za újmu / pojištění zavazadel/pojištění zpoždění zavazadel.

3. – 11. místo – polokošile WEDOS

12. – 24. místo – WEDOS Website Premium na 1 rok ZDARMA

25. – 35. místo – multifunkční nůž od POJISTENI.cz

36. – 55. místo – WEDOS apple energy – (24ks)

56. – 101. místo – WEDOS Website Profi na 1 rok ZDARMA

 

Výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší (nejpřesnější tip) odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS Internet, a.s., případně u www.POJISTENI.cz, a.s. bude výhercem pojistník u pojistné smlouvy.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 20 dnů od vyhodnocení prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze doporučenou zásilku. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Pokud účastník soutěže zruší svou službu v rámci garance vrácení peněz, bude současně i odpověď na soutěžní otázku vyřazena ze Soutěže.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Každý účastník soutěže může získat pouze 1 výhru a to i v případě, že splní podmínky.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Výherci minulých soutěží

Nezapomeňte sdílet 😃

Sdílejte se svými přáteli na sociálních sítích nebo pošlete odkaz.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Provozovatel - WEDOS Internet, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací