Soutěž o Apple iPhone 11 Pro nebo dovolenou za 30 000 Kč a další hodnotné ceny!

V září 2020 proběhne v ZOO Hluboká nad Vltavou oficiální vážení tygrů ussurijských. Tipněte si, jaká bude celková váha tygrů a vyhrajte jednu z 222 cen. Soutěž probíhá od 3. 3. do 31. 8. 2020.

SOUTĚŽ JIŽ SKONČILA! Správná odpověď na otázku „Jaká bude celková váha tygrů ussurijských v ZOO Hluboká nad Vltavou při oficiálním vážení, které proběhne v září 2020“ byla 304 kg.

Nejpřesněji (a nejrychleji) tipovali tito výherci »

Tipovací soutěž o 222 cen 😊

Kupte si hosting nebo sjednejte pojištění a zapojte se do soutěže o iPhone 11 Pro (nebo dovolenou v hodnotě 30 000 Kč), značkový notebook a další hodnotné ceny!

Jak vyhrát?

1.) Kupte si jakoukoliv novou nebo prodlužte stávající hostingovou službu (vše kromě domén) na www.wedos.cz  nebo sjednejte pojištění nad 100 Kč na www.pojisteni.cz

Soutěž se vztahuje pouze na objednávky uhrazené v období od 3. 3. 2020 do 30. 8. 2020.

2.) Odpovězte (nejpozději do 31. 8. 2020) na soutěžní otázku:

Jaká bude celková váha tygrů ussurijských v ZOO Hluboká nad Vltavou při oficiálním vážení, které proběhne v září 2020?

Kde a jak hlasovat?

Po zaplacení objednávky obdržíte e-mail s odkazem na tipovací formulář. Tipovat můžete za každou  službu či pojistku. Tedy čím více objednávek, tím větší šance na výhru.

Své tipy zadávejte v kilogramech s přesností na jedno desetinné místo.

Soutěž probíhá od 3. 3. 2020 do 31. 8. 2020.

Ceny získají nejsprávněji tipující (v případě shody více tipujících vyhrává dříve tipující).

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS, případně pojistník uvedený na pojistné smlouvě u www.POJISTENI.cz.

Výherce bude vyhlášen do 1. 10. 2020 a výhra mu bude předána nejpozději do 31. 10. 2020.

1. cena
Apple iPhone 11 Pro nebo
dovolená za 30 000 Kč

2. cena
HP notebook

3. – 10. cena
PowerCube

11. – 222. cena
Energy drinky WEDOS nebo Apple juice WEDOS - 1 balení (24 ks)

Nejčastější dotazy:

Aktuálně jsou v ZOO Hluboká nad Vltavou dva tygři. Tygřice Altaica a tygr Oliver.

V ZOO nám slíbili, že tygry zváží a vše nafotí v průběhu měsíce září. Bohužel přesný datum zatím nevíme. 

Váha má přesnost 100 g. 

Své tipy zadávejte v kilogramech s přesností na jedno desetinné místo. Tedy od 0,1 kg do 9999,9 kg. 

Pokud by nebylo možné tygry v průběhu měsíce září 2020 zvážit (např. z důvodu úhynu zvířat), není správná odpověď 0 kg. V takovém případě by byli výherci vybráni elektronickým losováním.   

Pokud v období od 1.9. do 30. 9. 2020 nebude možné tygry (tygra) zvážit, vybereme výherce elektronickým losováním.

Ano, můžete. 1 objednávka = 1 tip do soutěže. Tedy čím více objednávek, tím větší šance vyhrát.

Nezapomeňte sdílet 😃

Sdílejte se svými přáteli na Facebooku nebo Twitteru.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o 222 cen

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhru (222 cen) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 a společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) odpoví na soutěžní otázku: Jaká bude celková váha tygrů ussurijských v ZOO Hluboká nad Vltavou při oficiálním vážení, které proběhne v září 2020?

Zákazníkem Provozovatele WEDOS Internet, a.s. se pro účely této soutěže má na mysli osoba, která v období od 3. března do 30. srpna 2020 objedná a zaplatí novou nebo prodlouží stávající službu u společnosti WEDOS Internet, a.s. Do soutěže nejsou zařazeny objednávky příplatkových služeb a registrace či prodloužení domén, které prodáváme za nákupní ceny. 

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 3. března do 30. srpna 2020 uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. za částku vyšší než 100,- Kč a v tomto období pojistné zároveň uhradí.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice, u objednávek WEDOS i případně v jiném státě Evropské unie.

Soutěž probíhá ve dnech od 3. 3. 2020 00:00 do 31. 8. 2020 23:59. Během této doby Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku skrze email po uskutečnění objednávky s tipovacím odkazem.

Zadávání správných odpovědí bude přístupné v zákaznické administraci, nebo skrze email s tipovacím odkazem od 3. 3. 2020 00:00 do 31. 8. 2020 23:59. Odkaz na zadávání odpovědí je zasílán na příslušný e-mail zákazníka v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.
Oficiální vážení tygrů proběhne v ZOO Hluboká v průběhu měsíce září 2020.

Výherce bude vyhlášen do 1. 10. 2020 a výhra mu bude předána nejpozději 31. 10. 2020. Výherci budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem.

1. místo – Apple iPhone 11 Pro nebo dovolená za 30 000,- (výherce si může vybrat zda zvolí Apple iPhone 11 Pro 64 GB (možnost zvolit si barvu), nebo dovolenou v hodnotě do 30 000,- s DPH, nelze obě výhry společně)
2. místo – HP notebook (možnost zvolit si barvu)
3. – 10. místo – PowerCube Original USB
11. – 222. místo – Energy drinky nebo Apple juice WEDOS (karton 24ks)

Výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší (nejpřesnější tip) odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Pokud nebude možné vážení tygrů uskutečnit v období od 1. 9. do 30. 9. 2020 (tedy nebude zvážen minimálně jeden tygr), budou výherci určeni elektronickým losováním pomocí programu zaručujícího náhodný výběr nebo jiným způsobem zaručujícím náhodné a transparentní určení výherce.

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS Internet, a.s., případně u www.POJISTENI.cz, a.s. bude výhercem pojistník u pojistné smlouvy.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 20 dnů od vyhodnocení prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze doporučenou zásilku. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Pokud účastník soutěže zruší svou službu v rámci garance vrácení peněz, bude současně i odpověď na soutěžní otázku vyřazena ze Soutěže.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Každý účastník soutěže může získat pouze 1 výhru a to i v případě, že splní podmínky.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Zapojte se do soutěže a vyhrajte!

Stačí si koupit novou hostingovou službu (vše kromě domén) na www.wedos.cz nebo sjednat pojištění nad 100 Kč na www.pojisteni.cz a nejlépe tipovat odpověď na otázku: Jaká bude celková váha tygrů v ZOO Hluboká nad Vltavou při oficiálním vážení, které proběhne v září 2020?

Provozovatel - WEDOS Internet, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací