Soutěž o PS5 již skončila. Správná odpověď byla 13865 gramů. Všem výhercům gratulujeme!

Soutěž o Sony PlayStation 5 a dalších 50 cen!

Tipněte si, jaká bude celková váha 15 želv a vyhrajte PS5.

kolik váží 15 želv

Vyhrajte PS5 🎮😊

Kupte si hosting nebo sjednejte pojištění, zašlete nejpřesnější tip do soutěže a vyhrajte nový Sony PlayStation 5 (verze s mechanikou) nebo jednu z dalších 50 cen! Soutěž probíhá od 1. 2. do 30. 4. 2021.

ps5

1. cena
Sony PlayStation 5

Zbrojovka Brno

2. cena
Originál podepsaný dres FC Zbrojovka Brno

SK Dynamo ČB

3. cena
Originál podepsaný dres Dynamo České Budějovice

tankovací karta pojisteni.cz

4. cena
Poukázka na benzin/naftu 3000 Kč od POJISTENI.cz

5. – 25. místo – WEDOS CD Family (cloudové úložiště na 1 rok v hodnotě 2900 Kč)

26. – 51. místo – balení (24 ks) jablečných drinků WEDOS

Jak vyhrát?

1.) Kupte si jakoukoliv novou nebo prodlužte stávající hostingovou službu (vše kromě domén) na www.wedos.cz nebo si sjednejte pojištění nad 100 Kč na www.pojisteni.cz.

Soutěž se vztahuje pouze na objednávky uhrazené v období od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021.

2.) Odpovězte (nejpozději do 1. 5. 2021) na soutěžní otázku:

Jaká bude celková váha 15 želv zelenavých v Zoo Hluboká nad Vltavou při oficiálním vážení, které proběhne 12. 5. 2021?

Tipujte celkovou hmotnost 15 želv (v gramech). 1 kg = 1000 g.

VÍCE TIPŮ, VĚTŠÍ ŠANCE NA VÝHRU.

Kde a jak hlasovat?

Po zaplacení objednávky obdržíte e-mail s odkazem na tipovací formulář. Tipovat můžete za každou  službu či pojistku. Tedy čím více objednávek, tím větší šance na výhru.

Své tipy zadávejte v gramech!

Soutěž probíhá od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021.

Ceny získají nejsprávněji tipující (v případě shody více tipujících vyhrává dříve tipující).

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS, případně pojistník uvedený na pojistné smlouvě u www.POJISTENI.cz.

Výherce bude vyhlášen do 15. 5. 2021 a výhra mu bude předána nejpozději do 31. 5. 2021.

playstation 5

Zvyšte svojí šanci vyhrát PS5

Zapojte se do affiliate systému WEDOS

Propagujte on-line hostingové služby WEDOS nebo pojištění od POJIŠTĚNÍ.CZ. Za každou zprostředkovanou objednávku získáte provize až 50 %! Pokud se vámi přivedený zákazník navíc zapojí do soutěže a zašle nejpřesnější tip, získáte hlavní cenu PlayStation 5 i vy!

Vydělávejte s WEDOS a vyhrajte PlayStation 5 !!!

Nejčastější dotazy:

Při oficiálním vážení, které proběhne 5. 5. 2021, se zváží celkem 15 želv zelenavých.

Své tipy zadávejte v gramech. 

Ano, můžete. 1 objednávka = 1 tip do soutěže. Tedy čím více objednávek, tím větší šance vyhrát.

Tipovat můžete za každou hostingovou službu WEDOS (vše kromě domén) a za každé sjednané pojištění nad 100 Kč na POJISTENI.cz

Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o 51 cen

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhru (51 cen) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 a společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) odpoví na soutěžní otázku: Jaká bude celková váha 15 želv zelenavých v Zoo Hluboká nad Vltavou při oficiálním vážení, které proběhne 5. 5. 2021? 

Zákazníkem Provozovatele WEDOS Internet, a.s. se pro účely této soutěže má na mysli osoba, která v období od 1. února do 30. dubna 2021 objedná a zaplatí novou nebo prodlouží stávající službu u společnosti WEDOS Internet, a.s. Do soutěže nejsou zařazeny objednávky příplatkových služeb a registrace či prodloužení domén, které prodáváme za nákupní ceny.

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 1. února do 30. dubna 2021 uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. za částku vyšší než 100,- Kč a v tomto období pojistné zároveň uhradí.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice, u objednávek WEDOS i případně v jiném státě Evropské unie.

Soutěž probíhá ve dnech od 1. 2. 2021 00:00 do 30. 4. 2021 23:59. Do 1. 5. 2021 23:59 Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku skrze email po uskutečnění objednávky s tipovacím odkazem.

Zadávání správných odpovědí bude přístupné skrze email s tipovacím odkazem od 1. 2. 2021 00:00 do 1. 5. 2021 23:59. Odkaz na zadávání odpovědí je zasílán na příslušný e-mail zákazníka v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

Výherce bude vyhlášen do 15. 5. 2021 a výhra mu bude předána nejpozději 31. 5. 2021. Výherci budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem.

  • 1. místo – Sony PlayStation 5 (verze s mechanikou)
  • 2. místo – Originál podepsaný dres FC Zbrojovka Brno
  • 3. místo – Originál podepsaný dres Dynamo České Budějovice
  • 4. místo Poukázka na benzin/naftu 3000kč od POJISTENI.cz
  • 5. – 25. místo – WEDOS CD Family (cloudové úložiště na 1 rok v hodnotě 2900 Kč)
  • 26.- 51. balení (24 ks) jablečných drinků WEDOS

Výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší (nejpřesnější tip) odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS Internet, a.s., případně u www.POJISTENI.cz, a.s. bude výhercem pojistník u pojistné smlouvy.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 20 dnů od vyhodnocení prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

V případě nedostupnosti PS5 bude výherce kontaktován a dohodne se na náhradním plnění výhry v hodnotě 14 000,- s DPH, nelze nárokovat finanční vyrovnání, pouze náhradní cenu.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze doporučenou zásilku. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Pokud účastník soutěže zruší svou službu v rámci garance vrácení peněz, bude současně i odpověď na soutěžní otázku vyřazena ze Soutěže.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Každý účastník soutěže může získat pouze 1 výhru a to i v případě, že splní podmínky.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Výherci minulých soutěží

opice

Nezapomeňte sdílet 😃

Sdílejte se svými přáteli na Facebooku nebo Twitteru.

Facebook
Twitter

Zapojte se do soutěže a vyhrajte!

Stačí si koupit novou hostingovou službu (vše kromě domén) na www.wedos.cz nebo sjednat pojištění nad 100 Kč na www.pojisteni.cz a nejlépe tipovat odpověď na otázku: Jaká bude celková váha 15 želv zelenavých v Zoo Hluboká nad Vltavou při oficiálním vážení, které proběhne 5. 5. 2021?

dní
hodin
minut
sekund
Provozovatel - WEDOS Internet, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací