Vyberte si DÁREK

Kupte si nový webhosting NoLimit a vyberte si dárek. 1 OBJEDNÁVKA = 1 DÁREK. Není to žádná soutěž, žádné losování, ale dárek získává každý.

Tričko (polokošile) WEDOS

Pokud si u nás objednáte (a v objednávce vyberete dárek – pánské nebo dámské tričko WEDOS a řádně vyplníte (adresu dodání a velikost) a zaplatíte webhosting „NoLimit“ (nebo „NoLimit Extra“), tak Vám automaticky zašleme zvolené tričko WEDOS.

Podmínky dárku - Tričko (polokošile) WEDOS

 • akce platí od 12. 6. 2018 do odvolání
 • tričko WEDOS (bude odesláno nejpozději do 30 dnů od zaplacení služby, pravděpodobně však dříve)
 • vztahuje se na objednávky webhostingu učiněné a současně zaplacené v průběhu trvání akce
 • minimální hodnota objednávky je 300 Kč bez DPH
 • v prvním kroku objednávky webhostingu je nutné dárek zvolit a vyplnit řádně adresu dodání

Pravidla akce

 1. Úvodní ustanovení
  Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh akce, která je určena zákazníkům provozovatele.
 2. Provozovatel akce
  Provozovatelem akce je obchodní společnost WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708.
 3. Účastníci akce
  Účastníkem akce se automaticky stává každá fyzická nebo právnická osoba, s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky, která jako zákazník provozovatele v době trvání akce řádně zaplatí objednané služby provozovatele, které jsou součástí akce (webhosting NoLimit, webhosting NoLimit Extra). Z akce jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob.
 4. Termín a místo konání akce
  I. Akce probíhá ve dnech od 12. 6. 2018 do odvolání
 5. Odměna
  Odměnu si každý zákazník vybere v průběhu objednávky a to z následujících možností:
  doména zdarma, tj. zvolí si novou doménu z naší nabídky (SK, EU, PL) a my zaregistrujeme tuto doménu zdarma na 1 rok.
  – pánské tričko (polokošile) WEDOS
  – dámské tričko (polokošile) WEDOS
 6. Průběh akce a předání odměny
  Akce se účastní každý účastník splňující stanovené podmínky. Dárek získají všichni účastníci, kteří v období trvání akce řádně zaplatí za služby nebo produkty objednané u provozovatele, které jsou zahrnuté do akce (viz bod 3).

  V objednávce si účastník vyplní doručovací adresu na kterou mu má být dárek zaslán. 

 7. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit odměnu, nenese za to provozovatel odpovědnost. V takovém případě odměna zůstává ve vlastnictví provozovatele a nebude účastníkovi předána.Provozovatel akce si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo akci zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již objednané služby a tím získané odměny, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich objednávky. Změny v akci jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách provozovatele.Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se akcí posuzuje a s konečnou platností řeší provozovatel.

  Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání odměny. V takovém případě nebude účastníkovi odměna předána.

  Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob dodané účastníkům. Záruční a další podmínky vztahující se k odměnám se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad odměn musí účastník uplatňovat u jejich dodavatele, kterému přísluší vyřizování reklamací. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě odměny k účastníkovi, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.

 8. Osobní údaje
  Provozovatel akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány provozovatelem v elektronické formě pro účely této akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v akci je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na akci. Jestliže mu již byla přiznána odměna, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.